A2 kategória

Írásos tájékoztató: a tanulmányi szerződés elválaszthatatlan része.

Képzőszerv neve: Sziget autósiskola
Címe: Szigetvár Kolozsvári u. 44.
Iskolavezető: Rácz István egyéni vállalkozó váll.ig.száma:ES-608-607
Ügyfél fogadó helye: Pécs Rákóczi u.24-26. tel: 30-8262676
Ideje: Hétfő – Csütörtök: 8:30 – 16:30, Péntek: 8:30 – 14:00, Szombat, vasárnap és munkaszüneti napok: zárva

Nyilv.sz.  02-0055-04

Felügyeleti szerv: Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége: Pécs Hengermalom. u. 2.

„A2” KATEGÓRIA

1. A tanfolyamra való felvétel módja, tanfolyamra való felvétel feltételei

 • Betöltött 17,5 év
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Eü. alkalmasság igazolása
 • Írásos szerződés
 • Iskolai végzettségről nyilatkozat (a biz .bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának feltétele)

2. Vizsgára bocsátás feltételei

Elmélet

 • tanfolyamon való részvétel igazolása legfeljebb 10% hiányzás
 • betöltött 18.életév legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Járműkezelési vizsga

 • sikeres elméleti vizsga
 • betöltött 18 év
 • minimum 6 óra vezetés

Forgalmi vizsga

 • sikeres járműkezelési vizsga
 • minimum 10 óra vezetés +1 óra a vizsga

3. Oktatott tantárgyak, kötelező óraszámok, a hiányzás pótlása

Elsősegély nyújtás: 16 óra Tandíj 0 vizsgadíj 6.800 Ft
Elmélet: 22 óra Helye: helyben
A vezetés gyakorlata: 17 óra Helye: Pécs (ill. rutinpálya)
Az elméleti órák 45 percesek a megnyitón ismertetésre kerülő órarend szerint 2×2 órában. Hiányzás esetén a mulasztott órákat az oktatóval egyeztetett időpontban, konzultáción pótolni kell.

Gyakorlati óra 50 perc

4. Felmentések feltételei az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alól

Elsősegélynyújtásból felmentés adható szakirányú végzettség alapján, 1984.01.01 után szerzett vezetői engedély alapján.

5. Járműhasználat, választható típusok, gyakorlati képzés váltóhelyei

Yamaha Diversion

A váltás helye: Szigetvár gyakorló pálya, Pécs KF

Az A2 vezetői eng. max. 35 KW ill. 0.2 KW/kg telj./tömegarányt meg nem haladó jármű vezetésére jogosít.

6. Tandíjak, vizsgadíjak

Tandíj Vizsgadíj
Elmélet 18.000 Ft helyett 13.000 Ft 4.600 Ft
Vezetési gyakorlat (17×5.500 Ft) 93.500 Ft 4.700 Ft + 11.000 Ft
Összesen 106.500 Ft 20.300 Ft

Pótóra: 5.500 Ft/óra

A tandíj és a vizsgadíj megfizetése mindig az esedékességnek megfelelően (kb. 2-3 hónap) történik takarékszövetkezeti csekken. Sikeres vizsgák után a vizsgaigazolást a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége adja ki, az elsősegélynyújtó vizsga (vagy azt helyettesítő) igazolás bemutatása esetén.

7. A tanuló jogai és kötelezettségei

A képzéssel kapcsolatos problémáival a képzőszerv félé fordulni. Észrevételeit panaszkönyvbe rögzíteni. A képzést másik autósiskolánál folytatni, miután az addig felmerült díjakat kiegyenlítette, ill. többlet befizetéseit visszakövetelte a képzőszervtől. Balesetbiztosítást kötni a gyakorlati képzés idejére.

8. Áthelyezés másik képzőszervhez:

Az áthelyezési kérelem beadását követő 3 munkanapon belül a szükséges átjelentő lap kiadására kerül. Az autósiskola a fel nem használt tandíjat a tanuló számára visszafizeti. Az áthelyezés költsége: 15 000 Ft

9. A képzőszerv jogai és kötelezettségi:

A tanfolyam megnyitón ismertetni a képzéssel kapcsolatos összes tudnivalókat / a szolgáltatásért  járó díjat fizetési határidőket, a képzés folyamatát, szabályait, az elméleti oktatás órarendjét. A vizsgák várható idejét, rendjét, szabályait. A tanuló kérésére másik képzőszervhez átengedni, (átjelentő kérelem határideje 3 munkanap). A lehetséges mértékben figyelembe venni a tanuló kéréseit, észrevételeit. Megtagadni a tanuló vizsgára bocsátását, ha az nem rendezte a szolgáltatásért addig felmerült díjakat.

10. Képzési felügyeletet ellátó Megyei Közlekedési felügyelet címe:

Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési  Felügyelősége  Képzésfelügyeleti  és Vizsgáztatási Osztály
7630 Pécs Hengermalom u. 2.

Eredményest felkészülést, sikeres vizsgát és baleset mentes közlekedést kívánunk!