AM kategória

„AM” KATEGÓRIA

Írásos tájékoztató: a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan része

Képzőszerv neve: Sziget autósiskola
Címe: Szigetvár Kolozsvári u. 44.
Iskolavezető: Rácz Roland egyéni vállalkozó
Ügyfél fogadó helye: Pécs Rákóczi u. 24-26. tel: 30-8262676
Ideje: Hétfő – Csütörtök: 8:30 – 16:30, Péntek: 8:30 – 14:00, Szombat, vasárnap és munkaszüneti napok: zárva

Nyilv.sz.  02-0055-04

Felügyeleti szerv: Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége: Pécs Hengermalom. u. 2.

1. A tanfolyamra való felvétel módja, tanfolyamra való felvétel feltételei

  • Betöltött 13 év 6 hónap
  • Kitöltött jelentkezési lap
  • Írásos szerződés

2. Vizsgára bocsátás feltételei

Elmélet

  • tanfolyamon való részvétel igazolása
  • betöltött 14.életév legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Járműkezelési vizsga

  • sikeres elméleti vizsga
  • minimum 4 óra vezetés

Forgalmi vizsga

  • sikeres járműkezelési vizsga
  • minimum 6 óra vezetés
  • betöltött 14. év

3. Oktatott tantárgyak, kötelező óraszámok, a hiányzás pótlása

Elsősegély nyújtás: 16 óra 0 Ft a tandíj (és 6.500 Ft vizsgadíj)
Elmélet: 16 óra
A vezetés gyakorlata: 11 óra (utolsó a vizsga)
Az elméleti órák 45 percesek a megnyitón ismertetésre kerülő órarend szerint napi 4 órában. Hiányzás esetén a mulasztott órákat konzultáción pótolni kell az oktatóval egyeztetett időpontokban

Gyakorlati óra 50 perc

4. Felmentések feltételei az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alól

Elsősegélynyújtásból felmentés adható szakirányú végzettség alapján, 1984.01.01 után szerzett vezetői engedély alapján.

5. Tandíjak, vizsgadíjak

Tandíj Vizsgadíj
Elmélet 13.000 Ft 4.600 Ft
Vezetési gyakorlat (11×5.500 Ft) 60.500 Ft 3.600 Ft + 3.600 Ft
Összesen 73.500 Ft 11.800 Ft

Pótóra: 5.500 Ft/óra

A tandíj és a vizsgadíj megfizetése mindig az esedékességnek megfelelően (kb. 2-3 hónap) történik takarékszövetkezeti csekken. Sikeres vizsgák után a vizsgaigazolást a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége adja ki, az elsősegélynyújtó vizsga (vagy azt helyettesítő) igazolás bemutatása esetén.

6. A tanuló jogai és kötelezettségei

A képzéssel kapcsolatos problémáival a képzőszerv félé fordulni. Észrevételeit panaszkönyvbe rögzíteni. A képzést másik autósiskolánál folytatni, miután az addig felmerült díjakat kiegyenlítette, ill. többlet befizetéseit visszakövetelte a képzőszervtől. Balesetbiztosítást kötni a gyakorlati képzés idejére.

7. Áthelyezés másik képzőszervhez:

Az áthelyezési kérelem beadását követő 3 munkanapon belül a szükséges képzési igazolás kiadásra kerül. Az autósiskola a fel nem használt tandíjat a tanuló számára visszafizeti. Az áthelyezés költsége: 15 000 Ft

8. A képzőszerv jogai és kötelezettségi:

A tanfolyam megnyitón ismertetni a képzéssel kapcsolatos összes tudnivalókat / a szolgáltatásért járó díjat fizetési határidőket, a képzés folyamatát, szabályait, az elméleti oktatás órarendjét. A vizsgák várható idejét, rendjét, szabályait. A tanuló kérésére másik képzőszervhez átengedni (átjelentő kérelem határideje 3 munkanap). A lehetséges mértékben figyelembe venni a tanuló kéréseit, észrevételeit. Megtagadni a tanuló vizsgára bocsátását, ha az nem rendezte a szolgáltatásért addig felmerült díjakat.

Eredményest felkészülést, sikeres vizsgát és baleset mentes közlekedést kívánunk!