C kategória

Írásos tájékoztató: a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan része

Képzőszerv neve: Sziget autósiskola
Címe: Pécs, Rákóczi u.24.
Iskolavezető: Rác Roland egyéni vállalkozó
Ügyfél fogadó helye: Pécs Rákóczi u.24 . Tel.: +3630-826-26-76
Web: www.szigetautosiskola.hu
Ideje: Hétfő – Csütörtök: 8:30 – 16:30, Péntek: 8:30 – 14:00, Szombat, vasárnap és munkaszüneti napok: zárva

Felnőttképzési nyilv.sz. 02-0055-04
Felnőttképzési engedély szám: B/2020/002578

„C” KATEGÓRIA

1. A tanfolyamra való felvétel módja, tanfolyamra való felvétel feltételei

 • Betöltött 18 életév legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (21 éves korig csak Magyarországon és csak a meghatározott járműveket vezetheti,fegyveres testület,katasztrófa védelem)
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Eü. és közlekedésbiztonsági alkalmasság igazolása. Felmentés esetén a felmentés alapjául szolgáló okirat, ill. fénymásolata
 • Érvényes B. kat vezetői engedély
 • Írásos szerződés
 • Iskolai végzettségről nyilatkozat

2. Előírt alkalmassági vizsgálat 2, csop orvosi vélemény

3. Vizsgára bocsátás feltételei

Elmélet:

 • tanfolyamon való  részvétel igazolása legfeljebb 10% hiányzás
 • betöltött 18életév legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Rutin vizsga

 • sikeres elméleti vizsgák
 • betöltött 18év
 • minimum 6 óra vezetés

Forgalmi vizsga

 • sikeres rutin vizsga
 • minimum 24 óra forgalmi vezetés (az utolsó a vizsga)

4. Oktatott tantárgyak, kötelező óraszámok, a hiányzás pótlása

Elmélet (kresz – szerk -munkav. – járművezetés elmélete , Bü: 80 óra / e-learning Helye: Pécs
A vezetés gyakorlata: 29 óra. Helye: Pécs
Az elméleti órák 45 percesek a megnyitón ismertetésre kerülő órarend szerint napi 2-3-4 órában. Hiányzás esetén a mulasztott órákat konzultáción pótolni kell.

Gyakorlati óra 50 perc

5. Elméleti tanfolyam érvényességi ideje:

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Az elméleti vizsga helyszíne: Pécs, Hengermalom utca 2.

6. Tandíjak, vizsgadíjak

Tandíj Vizsgadíj
Elmélet 30.000 Ft 3×4.600 Ft
Bizt ell. és üzemeltetés 10.000 Ft 4.400 Ft
Vezetési gyakorlat (30×6.000 Ft) 180.000 Ft 3.500 Ft + 11.000 Ft
Összesen 220.000 Ft 32.700 Ft

Pótóra 6.000Ft/óra.

A tandíj és a vizsgadíj megfizetése mindig az esedékességnek megfelelően történik utalással vagy készpénzes/kártyás befizetéssel. Sikeres vizsgák után a bármely Megyei Kormányhivatal Kormányablaka adja ki a vezetői engedélyt, az elsősegélynyújtó vizsga (vagy azt helyettesítő) igazolás bemutatása esetén.

7. Járműhasználat

A sikeres elméleti vizsga után a tanulók MAN típusú teherautón tanulnak. A gyakorlati oktatóval az autósiskola, pécsi vezetéstechnikai pályáján találkoznak ( Pécs, Tüskésréti u 42) és a gyakorlás végén oda is érnek vissza. 

8. A tanuló jogai és kötelessége

A képzéssel kapcsolatos problémáival a képzőszerv félé fordulni. Észrevételeit panaszkönyvbe rögzíteni. A képzést másik autósiskolánál folytatni, miután az addig felmerült díjakat kiegyenlítette, ill. többlet befizetéseit visszakövetelte a képzőszervtől.

9. Áthelyezés másik képzőszervhez:

Az áthelyezési kérelem beadását követő 3 munkanapon belül a szükséges átjelentő lap kiadására kerül. Az autósiskola a fel nem használt tandíjat a tanuló számára visszafizeti. Az áthelyezés költsége: 15 000 Ft.

10. A képzőszerv jogai és kötelezettségi:

A tanfolyam megnyitón ismertetni a képzéssel kapcsolatos összes tudnivalókat / a szolgáltatásért járó díjat fizetési határidőket, a képzés folyamatát, szabályait, az elméleti oktatás órarendjét. A vizsgák várható idejét, rendjét, szabályait. A tanuló kérésére másik képzőszervhez átengedni, (átjelentő kérelem határideje 3 munkanap)

A lehetséges mértékben figyelembe venni a tanuló kéréseit, észrevételeit. Megtagadni a tanuló vizsgára bocsátását, ha az nem rendezte a szolgáltatásért addig felmerült díjakat.

 

A képzés közvetített szolgáltatást tartalmaz!!!

Képzési felügyeletet ellátó Megyei Közlekedési felügyelet címe: Közlekedési és Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.7630 Pécs Hengermalom u.2

Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk!