C kategória

Írásos tájékoztató: a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan része

Képzőszerv neve: Sziget autósiskola
Címe: Szigetvár Kolozsvári u. 44.,
Iskolavezető: Rác Roland egyéni vállalkozó
Ügyfél fogadó helye: Pécs  Rákóczi u.24-26 tel:30-8262676
Ideje: Hétfő – Csütörtök: 8:30 – 16:30, Péntek: 8:30 – 14:00, Szombat, vasárnap és munkaszüneti napok: zárva

Felnőttképzési nyilv.sz.  02-0055-04

Felügyeleti szerv: Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége: Pécs Hengermalom. u.2

„C” KATEGÓRIA

1. A tanfolyamra való felvétel módja, tanfolyamra való felvétel feltételei

 • Betöltött 18 életév legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (21 éves korig csak Magyarországon és csak a meghatározott járműveket vezetheti,fegyveres testület,katasztrófa védelem)
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Eü.  és közlekedésbiztonsági alkalmasság igazolása. Felmentés esetén a felmentés alapjául szolgáló okirat, ill. fénymásolata
 • Érvényes B. kat vezetői engedély
 • Írásos szerződés
 • Iskolai végzettségről nyilatkozat

2. Előírt alkalmassági vizsgálat 2, csop orvosi vélemény

3. Vizsgára bocsátás feltételei

Elmélet:

 • tanfolyamon való  részvétel igazolása legfeljebb 10% hiányzás
 • betöltött 18életév legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Rutin vizsga

 • sikeres elméleti vizsgák
 • betöltött 18év
 • minimum 6 óra vezetés

Forgalmi vizsga

 • sikeres rutin vizsga
 • minimum 24 óra forgalmi vezetés (az utolsó a vizsga)

4. Oktatott tantárgyak, kötelező óraszámok, a hiányzás pótlása

Elsősegély nyújtás (5.000 Ft, vizsgadíj 6.500 Ft) 16 óra (igény ill. szükség  esetén)
Elmélet (kresz – szerk -munkav. – járművezetés elmélete , Bü:  80 óra
Helye: Pécs Tüskésréti u.42.

Elméleti órák 45 ill. 2×45  percesek
A vezetés gyakorlata: 30 óra
Helye: Pécs

Az elméleti órák 45 percesek a megnyitón ismertetésre kerülő órarend szerint napi 2×2 órában. Hiányzás esetén a mulasztott órákat, egyeztettt időpontban ,konzultáción pótolni kell.

Gyakorlati óra 50 perc

5. Elméleti tanfolyam érvényességi ideje:

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Az elméleti vizsga helyszíne: Pécs, Hengermalom utca 2.

6. Felmentések feltételei az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alól

Elsősegélynyújtásból felmentés adható szakirányú végzettség alapján, 1984.01.01 után szerzett vezetői engedély alapján. Szerkezetüzemelés, munkavédelem, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetésből szakirányú végzettség esetén adható felmentés

7. Tandíjak, vizsgadíjak

Tandíj Vizsgadíj
Elmélet 30.000 Ft 3×4.600 Ft
Bizt ell. és üzemeltetés 10.000 Ft 4.400 Ft
Vezetési gyakorlat (30×5.500 Ft) 165.000 Ft 3.500 Ft + 11.000 Ft
Összesen 205.000 Ft 32.700 Ft

Pótóra 5.500Ft/óra.

A tandíj és a vizsgadíj megfizetése mindig az esedékességnek megfelelően (kb.2-3 hónap) történik. Sikeres vizsgák után a vizsgaigazolást a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége adja ki, az elsősegélynyújtó vizsga (vagy azt helyettesítő) igazolás bemutatása esetén

A képzőszerv a tandíj változás jogát fenntartja a tanulót írásban előtte 30 nappal erről értesíti

8. Járműhasználat

A sikeres elméleti vizsga után a tanulók VOLVO FL6  típusú teherautón tanulnak. A gyakorlati oktatóval az autósiskola  pécsi vezetéstechnikai pályáján találkoznak ( Pécs Tüskésréti u 42) és a gyakorlás végén oda is érnek vissza. 

9. A tanuló jogai és kötelessége

A képzéssel, kapcsolatos problémáival a képzőszerv félé fordulni/ észrevételeit panaszkönyvbe rögzíteni/ a képzést másik autósiskolánál folytatni, miután az addig felmerült díjakat kiegyenlítette, ill. többlet befizetéseit visszakövetelte a képzőszervtől/ balesetbiztosítást kötni a gyakorlati képzés idejére.

10. Áthelyezés másik képzőszervhez:

A képzési igazolás igénylését követően 3 munkanapon belül a szükséges képzési igazolás kiadására kerül. Az autósiskola a fel nem használt tandíjat a tanuló számára visszafizeti, ill. az adott kedvezményeket vissza követeli.

A tanuló, áthelyezés esetén köteles a képzőszervnek 20.000 Ft áthelyezési költségtérítést fizetni.

11. A képzőszerv jogai és kötelezettségi:

A tanfolyam megnyitón ismertetni a képzéssel kapcsolatos összes tudnivalókat /a szolgáltatásért járó díjat fizetési határidőket, a képzés folyamatát, szabályait, az elméleti oktatás órarendjét,a vizsgák várható idejét, rendjét, szabályait./A tanuló kérésére másik képzőszervhez átengedni (képzési igazolás) határideje 3 munkanap abban az esetben, ha a tanuló másik képzőszervnél folytatja tanulmányait az itt kapott kedvezményt vissza kell fizetnie. A lehetséges mértékben figyelembe venni a tanuló kéréseit, észrevételeit, megtagadni a tanuló vizsgára bocsátását, ha nem rendezte a szolgáltatásért addig felmerült díjakat.

12. Vezetési jogosultság

3500 kg–ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi (autóbusz és a trolibusz kivételével), segédmotoros kerékpár, lassú jármű (kerti traktor) állati erővel vont jármű,mg vontató valamint C kat. Gépkocsi +könnyű pótkocsi. Mg. Vontató+ könnyű pótkocsi ill. lassú jármű+ nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk!