C+E kategória

Írásos tájékoztató: a tanulmányi szerződés elválaszthatatlan része

Képzőszerv neve: Sziget autósiskola
Címe: Szigetvár Kolozsvári u. 44.
Iskolavezető: Rác Roland egyéni vállalkozó
Ügyfél fogadó helye: Pécs Rákóczi u.24. Tel: 30/8262676
Ideje: Hétfő – Csütörtök: 8:30 – 16:30, Péntek: 8:30 – 14:00, Szombat, vasárnap és munkaszüneti napok: zárva

Felnőttképzési nyilv.sz. 02-0055-04

Felügyeleti szerv: Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége: Pécs Hengermalom. u.2

„C+E” KATEGÓRIA vonójármű tehergépkocsi

1. A tanfolyamra való felvétel módja, tanfolyamra való felvétel feltételei

 • Betöltött 18 életév  (21 életév betöltéséig csak Magyarországon és csak a külön meghatározott járműveket vezetheti)
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Eü. És közlekedésbiztonsági alkalmasság igazolása. Felmentés esetén a felmentés alapjául szolgáló okirat, ill. fénymásolata
 • Érvényes C kategóriás vezetői engedély (nem kezdő vez. eng.)
 • Írásos szerződés
 • Iskolai végzettségről nyilatkozat (a biz.bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának feltétele)

2. Előírt alkalmassági vizsgálat: 2, csop orvosi vélemény

3. Vizsgára bocsátás feltételei

Elmélet

 • tanfolyamon való részvétel igazolása legfeljebb 10% hiányzás
 • betöltött 18.életév legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Rutin vizsga

 • sikeres elméleti vizsga
 • betöltött 18 év
 • minimum 6 óra vezetés

Forgalmi vizsga

 • sikeres rutin vizsga
 • minimum 9 óra forgalmi vezetés az utolsó óra a vizsga

4. Elméleti tanfolyam érvényességi ideje:

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Az elméleti vizsga helyszíne: Pécs, Hengermalom utca 2.

5. Oktatott tantárgyak, kötelező óraszámok, a hiányzás pótlása

Elsősegély nyújtás (4.000 Ft, vizsgadíj 6.850 Ft) 16 óra (igény ill. szükség esetén)
Elmélet (kresz +szerkezet) Bü 20 óra Szigetvár ill. Pécs
A vezetés gyakorlata 14+1 óra vizsga. Helye: Pécs
Az elméleti órák 45 percesek a megnyitón ismertetésre kerülő órarend szerint napi 2×2 órában. Hiányzás esetén a mulasztott órákat konzultáción pótolni kell.

Gyakorlati óra 50 perc

6. Felmentések feltételei az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alól

Elsősegélynyújtásból felmentés adható szakirányú végzettség alapján, 1984.01.01 után szerzett vezetői engedély alapján. Szerkezet, munkavédelem, biztonsági ell.és üzemeltetésből szakirányú végzettség esetén adható felmentés.

7. Tandíjak, vizsgadíjak

Tandíj Vizsgadíj
Elmélet (E-learning) 27.500 Ft 2×4.600 Ft
Bizt ell. és üzemeltetés 5.000 Ft 4.400 Ft
Vezetési gyakorlat (6×6.500 Ft) 39.000 Ft 3.500 Ft
9×6.500 Ft 58.500 Ft 11.000 Ft
Összesen 130.000 Ft 28.100 Ft

 

Pótóra 6.500Ft.

A tandíj és a vizsgadíj megfizetése mindig az esedékességnek megfelelően (kb. 2-3 hónap) történik takarékszövetkezeti csekken. Sikeres vizsgák után a vizsgaigazolást a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége adja ki, az elsősegélynyújtó vizsga (vagy azt helyettesítő) igazolás bemutatása esetén.

A képzőszerv a tandíj változás jogát fenntartja a tanulót irásban előtte 30 nappal erről értesiti

8. Járműhasználat

A sikeres elméleti vizsga után a tanulók Volvó FL6 típusú teherautón és SPER típusú TANDEM pótkocsin tanulnak. A gyakorlati oktatóval az autósiskola vezetéstechnikai pályáján találkoznak (Pécs Tüskésréti u.) és a gyakorlás végén oda is érnek vissza.

9. A tanuló jogai és kötelessége

A képzéssel, kapcsolatos problémáival a képzőszerv félé fordulni. Észrevételeit panaszkönyvbe rögzíteni. A képzést másik autósiskolánál folytatni, miután az addig felmerült díjakat kiegyenlítette, ill. többlet befizetéseit visszakövetelte a képzőszervtől. Balesetbiztosítást kötni a gyakorlati képzés idejére.

10. Áthelyezés másik képzőszervhez:

Az áthelyezési kérelem beadását követő 3 munkanapon belül a szükséges képzési igazolás kiadásra kerül. Az autósiskola a fel nem használt tandíjat a tanuló számára visszafizeti. A tanuló, áthelyezés esetén köteles a képzőszervnek 20.000 Ft költségtérítést fizetni.

11.  A képzőszerv jogai és kötelezettségi:

A tanfolyam megnyitón ismertetni a képzéssel kapcsolatos összes tudnivalókat / a szolgáltatásért járó díjat fizetési határidőket, a képzés folyamatát, szabályait, az elméleti oktatás órarendjét. A vizsgák várható idejét, rendjét, szabályait. A tanuló kérésére másik képzőszervhez átengedni, (képzési igazolás kiadási határideje 3 munkanap)

Abban az esetben, ha a tanuló másik képzőszervnél folytatja tanulmányait az itt kapott kedvezményt vissza kell fizetnie. A lehetséges mértékben figyelembe venni a tanuló kéréseit, észrevételeit. Megtagadni a tanuló vizsgára bocsátását, ha nem rendezte a szolgáltatásért addig felmerült díjakat.

12.Vezetési jogosultság

C kat. gépkocsi + nehéz pótkocsi, mg. vontató+ 2 nehéz pótkocsi.

Ez a kategória jogosít minden érvényes vonó jármű kategóriával a nehéz pótkocsi vontatására.

Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk!