D kategória

Írásos tájékoztató: a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan része

Képzőszerv neve: Sziget autósiskola
Címe: Pécs, Rákóczi u.24.
Iskolavezető: Rác Roland egyéni vállalkozó
Ügyfél fogadó helye: Pécs Rákóczi u.24. Tel.: +3630-826-26-76
Web: www.szigetautosiskola.hu
Ideje: Hétfő – Csütörtök: 8:30 – 16:30, Péntek: 8:30 – 14:00,
Szombat, vasárnap és munkaszüneti napok: zárva

Felnőttképzési nyilv.sz. 02-0055-04
Felnőttképzési engedély szám: B/2020/002578

„D” KATEGÓRIA

1. A tanfolyamra való felvétel módja, tanfolyamra való felvétel feltételei

 • Betöltött 24 életév legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • Kitöltött jelentkezési lap (vizsgára jelentkezésig)
 • Eü. és közlekedésbiztonsági alkalmasság igazolása. Felmentés esetén a felmentés alapjául szolgáló okirat, ill. fénymásolata
 • Érvényes C. kat vezetői engedély (vagy vizsgaigazolás)
 • Írásos szerződés
 • Iskolai végzettségről nyilatkozat (a Biz. Bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának feltétele)

2. Előírt alkalmassági vizsgálat: 2, csop orvosi vélemény

3. Vizsgára bocsátás feltételei

Elmélet

 • Tanfolyamon való részvétel igazolása, legfeljebb 10% hiányzás
 • Betöltött 24.életév legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Rutin vizsga

 • sikeres elméleti vizsga
 • betöltött 24 év
 • minimum 6 óra vezetés

Forgalmi vizsga

 • sikeres rutin vizsga
 • minimum 25 óra forgalmi vezetés az utolsó 2 óra a vizsga

4. Oktatott tantárgyak, kötelező óraszámok, a hiányzás pótlása

Elsősegély nyújtás: 16 óra (igény ill. szükség esetén 6.000 Ft, vizsgadíjat a vöröskeresztnél kell rendezni, az aktuális ár alapján)
Elmélet és biztonságos ellenőrzés üzemeltetés: 28 óra,  helye: Pécs
A vezetés gyakorlata: 29 +2 óra vizsga. Helye: Pécs
Az elméleti órák 45 percesek a megnyitón ismertetésre kerülő órarend szerint napi 2×2 órában. Hiányzás esetén a mulasztott órákat egyeztetett időpontban konzultáción pótolni kell.

Gyakorlati óra 50 perc

5. Felmentések feltételei az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alól
Elsősegélynyújtásból felmentés adható szakirányú végzettség alapján, 1984.01.01 után szerzett vezetői engedély alapján. Szerkezetüzemelés, biztonsági ell.és üzemeltetésből szakirányú végzettség esetén adható felmentés.

6. Tandíjak, vizsgadíjak

Tandíj Vizsgadíj
Elmélet (E-learning) 28.500 Ft 4.600 Ft
Bizt ell. és üzemeltetés 5.000 Ft 4.400 Ft
Vezetési gyakorlat (31×7.000 Ft) 217.000 Ft 3.500 Ft + 18.500 Ft
Összesen 250.500 Ft 31.000 Ft

 

Pótóra: 7.000 Ft/tanóra.

A tandíj és a vizsgadíj megfizetése mindig az esedékességnek megfelelően történik utalással vagy készpénzes/kártyás befizetéssel. Sikeres vizsgák után a bármely Megyei Kormányhivatal Kormányablaka adja ki a vezetői engedélyt, az elsősegélynyújtó vizsga (vagy azt helyettesítő) igazolás bemutatása esetén.

7. Járműhasználat

A tanulók Setra 315 tip. Autóbuszon végzik a gyakorlati képzést.

8. A tanuló jogai és kötelessége

A képzéssel kapcsolatos problémáival a képzőszerv félé fordulni. Észrevételeit panaszkönyvbe rögzíteni. A képzést másik autósiskolánál folytatni, miután az addig felmerült díjakat kiegyenlítette, ill. többlet befizetéseit visszakövetelte a képzőszervtől.

9. Áthelyezés másik képzőszervhez:

Az áthelyezési kérelem beadását követő 3 munkanapon belül a szükséges átjelentő lap kiadására kerül. Az autósiskola a fel nem használt tandíjat a tanuló számára visszafizeti. Az áthelyezés költsége: 15 000 Ft.

10. A képzőszerv jogai és kötelezettségi:

A tanfolyam megnyitón ismertetni a képzéssel kapcsolatos összes tudnivalókat / a szolgáltatásért járó díjat fizetési határidőket, a képzés folyamatát, szabályait, az elméleti oktatás órarendjét. A vizsgák várható idejét, rendjét, szabályait. A tanuló kérésére másik képzőszervhez átengedni, (átjelentő kérelem határideje 3 munkanap)

A lehetséges mértékben figyelembe venni a tanuló kéréseit, észrevételeit. Megtagadni a tanuló vizsgára bocsátását, ha az nem rendezte a szolgáltatásért addig felmerült díjakat.

A képzés közvetített szolgáltatást tartalmaz!!!

Képzési felügyeletet ellátó Megyei Közlekedési felügyelet címe: Közlekedési és Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.7630 Pécs Hengermalom u.2

Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk!